Hotel

Procedury bezpieczeństwa Gości stosowane w Hotelu Maksymilian w trakcie pandemii COVID-19

1. W trosce o zdrowie naszych Gości ograniczyliśmy do 4 ilość osób, które mogą przebywać w recepcji oraz do 10 osób, które mogą przebywać przed wejściem do hotelu.
2. Na recepcji zostały zamontowane szyby z pleksi, dzięki którym Goście nie mają bezpośredniego kontaktu z recepcjonistą.
3. Na terenie hotelu umieszczone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla Gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, przy wejściu do restauracji oraz przy wyjściu z toalet ogólnodostępnych.
4. W recepcji Goście mają możliwości zakupu maseczek ochronnych.
5. W każdym pomieszczeniu sanitarnohigienicznym umieszczona jest instrukcja dotycząca mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
6. Hotel monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
7. W hotelu należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
8. Prosimy o ograniczenie do minimum czasu przebywania Gości przy recepcji.
9. Maksymalna liczba Gości w hotelu nie może przekraczać 80 osób (nie wliczając pracowników).
10. W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezakwaterowanych.
11. W hotelu stosuje się bieżące dezynfekowanie, (nie rzadziej niż co godzinę) toalet ogólnodostępnych, wind, blatu recepcyjnego, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
12. Sprzątanie pokoi w trakcie pobytu wykonujemy jedynie na życzenie Gościa.
13. Po każdym Gościu każdy pokój jest dokładnie wietrzony i ozonowany. W trakcie sprzątania dezynfekowane są wszystkie powierzchnie dotykowe, sprzęt i łazienka.
14. Nasz personel sprzątający jest wyposażony i przestrzega używania jednorazowych maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek.
15. Pościel i ręczniki są prane w temperaturze min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Pranie dostarczane jest do hotelu w reżimie sanitarnym.
16. W hotelu obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych oraz w toaletach ogólnodostępnych.
17. Systematyczne wietrzymy lub ozonujemy wszystkie pomieszczenia hotelu.
18. Śniadania hotelowe serwowane są w restauracji do stolika lub do pokoju.
19. Restauracja a’la carte oraz bar, są otwarte codziennie w godzinach 15:00-21:00.
20. W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz personelu hotelu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)
21. Hotel wyznaczył i przygotował pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
22. W każdym pokoju znajdują się informacje na temat potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
23. W hotelu opracowano procedury bezpieczeństwa na wypadek podejrzenia u Gościa zakażenia COVID-19.
24. W hotelu opracowano procedury bezpieczeństwa na wypadek podejrzenia u pracownika zakażenia COIVD-19
25. Personel hotelu został przeszkolony w związku z nowym regulaminem obowiązującym w wyniku pandemii COVID-19.